Archiwum aktualności

GIS DAY 2012

640225910_gisday2012_small14 listopada na całym świecie obchodzony jest Dzień GIS. Firma 24GIS weźmie aktywny udział w obchodach święta geoinformacji. W Kielcach podczas konferencji organizowanej przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego Szymon Ciupa przedstawi prezentację „Przykłady zastosowań GIS w analizach miejskich”.

Projekty 24GIS będą również prezentowane podczas „GIS Day Event at Fulton County” w Atlancie (USA). Będą to: „Analiza warunków życia w mieście Kielce” oraz „Analiza panoram miasta – symulacja komputerowa z lokalizacją budynków wysokościowych na potrzeby „Studium lokalizacji obiektów wysokościowych” miasta Łodzi”.

O PROJEKCIE 24GIS W THE GIS PROFESSIONAL (USA)


W najnowszym wydaniu amerykańskiego magazynu „The GIS Professional” (styczeń – luty 2012) wydawanego przez Urban and Regional Information Systems Association (URISA) znalazł się artykuł „Using a Geographical Information System as a Platform to Integrate Local Strategies in Kielce, Poland”. W artykule opisano Miejski System Informacji Przestrzennej w UM Kielce, w którego tworzenie w charakterze konsutantów zaangażowana była firma 24GIS. 

846982400_art_urisa

PRAWO W GEOINFORMACJI

Jakkolwiek innowacje technologiczne w każdej z dziedzin naszego życia otwierają nowe możliwości rozwoju, to ich praktyczne stosowanie w większości przypadków jest zdeterminowane uwarunkowaniami prawnymi i organizacyjnymi. Wychodząc naprzeciw potrzebom wielu z Państwa otwieramy nowy dział poświęcony publikacji felietonów właśnie o tematyce prawniczej w kontekście geoinformacji. Dział będzie redagowany we współpracy z Kancelarią Prawną dr Anny Fogel. Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym z nich nt Dostępu do map wytworzonych w związku z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

ZMIANY W ZAKRESIE PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

W przypadku różnego rodzaju danych przestrzennych, znajdujących się w posiadaniu organów publicznych jedną z głównych kwestii jest nie tylko sama możliwość zapoznania się z nimi, czy też nawet otrzymania ale przede wszystkim w jakim zakresie mogą być one ponownie wykorzystywane, zarówno w celach komercyjnych jak i naukowych.

Zapraszamy do lektury drugiego felietonu dotyczącego aspektów prawnych geoinformacji nt. Zmian w zakresie ponownego wykorzystania informacji publicznej.

INSPIRE W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

390149_210467462364377_161320732_nW dniach 1-2 grudnia 2011 r. w Warszawie odbyło się seminarium „Branżowy profil metadanych w zagospodarowaniu przestrzennym – doświadczenia krajowe i zagraniczne, drogi harmonizacji zbiorów danych” organizowane przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przy udziale Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. Podczas seminarium dyskutowano na temat projektu standardowych modeli danych oraz profilu metadanych dla opracowań planistycznych, a także strategii harmonizacji zbiorów danych przestrzennych. W podsumowującej dyskusji panelowej nt. problemów w zakresie identyfikacji zbiorów danych i usług, oceny ich jakości, rozwiązań modelowych wziął udział w charakterze eksperta przedstawiciel firmy 24GIS Szymon Ciupa.

ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ GIS!

616837623_gisday_color16 listopada 2011r. odbędzie się Światowy Dzień GIS. Przedstawiciele firmy 24GIS będą uczestniczyć w 3 wydarzeniach.

W Bytomiu podczas Europejskiego Dnia GIS (link) odbywającego się pod patronatem Polskiej Prezydencji, Szymon Ciupa zaprezentuje temat: „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – niezbędny element lokalnej IIP”.

W Kielcach podczas GIS Day (link), organizowanego wspólnie przez Urząd Miasta Kielce, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Politechnikę Świętokrzyską, Aleksandra Kłykocińska przedstawi prezentację „Plany zagospodarowania przestrzennego w GIS w praktyce”.

Z kolei podczas „GIS Day na Uniwersytecie Warszawskim” (link), który jest organizowany m.in. przez Uniwersytet Warszawski, Instytut Geodezji i Kartografii oraz Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Michał Drożdż poprowadzi warsztaty „Wprowadzenie do Quantum GIS i konwersja danych między formatami GIS”.

Zapraszamy!

GIS MEETING 2011

Ponad 200 przedstawicieli administracji, biznesu oraz nauki z całej Polski wzięło udział w pierwszej edycji Targów Wiedzy i Rozwiązań Geoinformacyjnych GIS Meeting, które odbyły się w dniach 13-14 października w Kielcach. Podczas GIS Meeting odbyła się m.in. Konferencja „Administracja publiczna a ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej – obowiązki, wymagania, korzyści” oraz warsztaty „GIS w planowaniu przestrzennym”, debaty oraz prezentacje dobrych praktyk.

Zapraszamy do przeczytania artykułu na geoforum.pl oraz obejrzenia relacji wideo i galerii zdjęć:

PREZYDENT-ELEKT URISA W POLSCE

W dniach 23-24 września na zaproszenie firmy 24GIS gościł w Kielcach Greg Babinski – prezydent-elekt amerykańskiej organizacji Urban and Regional Information Systems Association (URISA – Stowarzyszenie Miejskich i Regionalnych Systemów Informacyjnych) oraz menadżer systemu GIS w hrabstwie King (w stanie Washington, z siedzibą w Seattle).

URISA jest wiodącą amerykańską organizacją, która od 1963 roku promuje efektywne korzystanie z systemów informacji przestrzennej oraz innych technologii informatycznych dla poprawy zarządzania środowiskiem miejskim i regionalnym. Stowarzyszenie to jest organizatorem konferencji, warsztatów, prowadzi centrum certyfikacji GIS oraz wydaje publikacje z zakresu wdrażania i zastosowań GIS (m.in. URISA Journal, The GIS Proffesional oraz wiele innych). 24GIS jest jedyną polską firmą, która jest członkiem biznesowym tego stowarzyszenia dzięki czemu przy realizacji projektów korzysta z najlepszych metodyk i dobrych praktyk. URISA jest patronem honorowym Targów Wiedzy i Rozwiąząń Geoinformacyjnych GIS Meeting 2011, które odbędą się w dniach 13 i 14 października w Kielcach (www.gis.targikielce.pl).

Greg Babinski spotkał się z zespołem firmy 24GIS, z którym wymieniał doświadczenia na temat wdrażania i zastosowań GIS w polskiej i amerykańskiej administracji oraz rozwoju GIS w Polsce i Europie. Podczas kolejnego spotkania pracownicy Urzędu Miasta Kielce odpowiadający za Miejski System Informacji Przestrzennej przedstawili jak wykorzystują GIS w realizacji swoich zadań i jak GIS pomaga lepiej zarządzać miastem. Greg Babinski zaprezentował publiczną część systemu informacji przestrzennej hrabstwa King, która umożliwia m.in. dostęp do pełnej informacji podatkowej dla poszczególnych nieruchomości. Prezydent-elekt URISY docenił zintegrowane podejście do wdrożenia GIS w UM Kielce oraz był pod wrażeniem przyjętych rozwiązań funkcjonalnych i organizacyjnych, które okazały się być bardzo zbliżone do rozwiązań praktykowanych w Stanach Zjednoczonych.

Uczestnicy spotkań wyrazili wolę wymiany dobrych praktyk i współpracy w zakresie dzielenia się doświadczeniami. Już wkrótce w piśmie „The GIS Proffesional” członkowie i sympatycy organizacji URISA na całym świecie będą mogli przeczytać artykuł na temat rozwoju GIS w Polsce i Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w UM Kielce. Wszyscy uczestnicy październikowych Targów Wiedzy i Rozwiązań Geoinformacyjnych GIS Meeting będą mogli zapoznać się z materiałami informacyjnymi o działalności stowarzyszenia (będą dostępne na stoisku firmy 24GIS).

947037652_urisa

GIS MEETING MA NOWYCH PATRONÓW

Targi Wiedzy i Rozwiązań Geoinformacyjnych zyskują kolejnych patronów honorowych.

Mecenat nad wydarzeniem objęli m.in. prezydenci miast Kielce i Łódź, Związek Miast Polskich i Związek Powiatów Polskich.

Patronat i wsparcie eksperckie ze strony osób oraz ważnych organizacji stanowi niezwykle istotne ogniwo w procesie organizacji oraz promocji GIS MEETING. Dzięki poparciu samorządów lokalnych, GIS Meeting będzie jednym z najważniejszych wydarzeń branżowych w 2011 roku. W gronie instytucji wspierających znaleźli się także: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz Geodezyjna Izba Gospodarcza. Spośród wystawców, udział w GIS MEETING potwierdził m.in. Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych SA (ISPIK) oraz ESRI Polska – partnerzy branżowi wydarzenia.

Według Jadwigi Skrobackiej, koordynatora GIS w Urzędzie Miasta Kielce „Samorządy, które wdrożyły systemy informacji przestrzennej (GIS) – oraz firmy, których produkty są w tych systemach przydatne – potrzebują wymiany doświadczeń, aby systemy te lepiej spełniały wymogi prawne i stawiane im wymagania funkcjonalne. Znakomitą okazją do spotkań, prezentacji wdrożeń i wymiany doświadczeń będzie „GIS Meeting – Targi wiedzy i rozwiązań geoinformacyjnych” organizowana pod patronatem Prezydenta Miasta Kielce”

Podobne stanowisko w kwestii konieczności organizowania konferencji i targów geoinformacyjnych zajął Dariusz Korpetta, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej – „Proponowana konferencja i wystawa staną się bardzo dobrą platformą wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie systemowego wdrażania rozwiązań zorientowanych na szerokie stosowanie geoinformacji przez podmioty administracji publicznej.”

Targi Wiedzy i Rozwiązań Geoinformacyjnych to spotkanie osób, które nie dyskutują już o tym CZY warto wdrażać GIS tylko JAK to zrobić skutecznie i efektywnie aby spełnić wymogi prawa i osiągnąć maksymalne korzyści. GIS Meeting organizowany jest przez Targi Kielce S.A. – trzeci ośrodek targowy w Europie Środkowo – Wschodniej oraz 24GIS s.c. – firmę zajmującą się wdrażaniem i zastosowaniem GIS w administracji samorządowej.

NOWE SZKOLENIA

W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniami otwartymi firma 24GIS wprowadza do oferty Centrum Szkoleniowego nowe szkolenia. Są to:

  • ArcGIS – poziom I (2 dni) oraz poziom II (2 dni)
  • ArcGIS w planowaniu przestrzennym – poziom I (2 dni) oraz poziom II (2 dni) (szkolenie rekomendowane przez portal urbanistyka.info oraz Akademię GIS Towarzystwa Urbanistów Polskich)
  • Wprowadzenie do GIS/SIP dla przedstawicieli administracji publicznej (1 dzień)

GIS W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ

 946425556_GISWPMW sobotę, 14 maja 2011 w Poznaniu odbyła się konferencja pt: „GIS w przestrzeni miejskiej” zorganizowana przez Stowarzyszenie My Poznaniacy i Pracownię Analiz Geoinformacyjnych UAM. Jej tematyka była kierowana w szczególności do działaczy lokalnych organizacji pozarządowych zajmujących się miastem i jego problemami, architektów i urbanistów pracujących w instytucjach miejskich i prywatnych pracowniach, studentów architektury, gospodarki przestrzennej i pokrewnych kierunków oraz osób nie związanych z ww. środowiskami, ale interesujących się problemami miasta i sposobami ich rozwiązywania.

Wśród prezentacji dotyczących wykorzystania technologii GIS w partycypacji społecznej i planowaniu przestrzennym swoje wystąpienie miał również reprezentant firmy 24GIS – Michał Średnicki, który przedstawił referat nt: „Zastosowanie GIS w analizach przestrzeni miejskiej”. Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć na portalu facebook i stronie dziennika Głos Wielkopolski. Jednocześnie na stronie organizatora ma niebawem ukazać się artykuł podsumowujący spotkanie. Konferencja była objęta patronatem medialnym portalu URBANISTYKA.INFO.

CENTRUM SZKOLENIOWE 24GIS

24GIS rozszerza swoją ofertę o organizację cyklicznych szkoleń otwartych z zakresu GIS. Obecnie dostępny jest czterodniowy kurs: „ArcGIS w planowaniu przestrzennym”. Pierwsze szkolenia odbędą się w Warszawie w dniach 06-09.06.2011 oraz 12-15.07.2011.

Celem kursu jest przygotowanie planistów przestrzennych i urbanistów do pracy w środowisku GIS. Program szkolenia powstał na bazie kilku lat doświadczeń w prowadzeniu szkoleń dedykowanych dla planistów przestrzennych i urbanistów m.in. z Biura Planowania Przestrzennego UM Kielce, UM Bełchatów, UM Opole, Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. Konsultacji przy jego tworzeniu udzielili czyni urbaniści z redakcji urbanistyka.info. Ponadto szkolenie rekomendowane jest przez Akademię GIS tworzoną przez katowicki oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich. Wszystkie ćwiczenia odbywają się w środowisku ArcGIS 10, z użyciem polskich danych. Zaletami szkoleń organizowanych przez 24GIS są małe, pięcioosobowe grupy oraz doświadczenie trenerów w pracy z planistami i urbanistami.

24GIS W WYDAWNICTWIE KPZK PAN

960291436_KPZK_PAN_okladkaUkazało się nowe wydawnictwo z serii Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju pt.: „System planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraju” pod redakcją Tadeusza Markowskiego i Piotra Żubera. Zawarte w publikacji artykuły dotykają szerokiej sfery planowania zintegrowanego, w tym planowania strategicznego na poziomie krajowym i wojewódzkim. Szeroko analizowany i prezentowany jest terytorialny wymiar polityki spójności UE oraz polskie podejście do nowej strategii rozwoju w Unii Europejskiej. Podjęty został również temat zastosowań GIS w zintegrowanym zarządzaniu.

W artykule „System Informacji Przestrzennej jako platforma integracji strategii na poziomie lokalnym na przykładzie Miasta Kielce” autorzy – przedstawiciele firmy 24GIS Szymon Ciupa, Katarzyna Dzwonkowska oraz Jerzy Kisiel, konsultanci UM Kielce w zakresie wdrażania GIS – opisują jak miasto Kielce z wykorzystaniem Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej stara się integrować dokumenty strategiczne zgodnie z zaleceniami Karty Lipskiej. W artykule przedstawiono również zadania realizowane przez MSIP oraz metodykę wdrożenia systemu. Publikacja została sfinansowana ze środków Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

FORUM: INWESTYCJE W POLSCE WSCHODNIEJ

25 marca 2011 roku w Kielcach odbyło się Forum „Inwestycje w Polsce Wschodniej”. Podczas spotkania przedstawiciele samorządów, centrów obsługi inwestora, izb gospodarczych i przedsiębiorcy dyskutowali o szansach rozwoju oraz możliwościach inwestycyjnych regionu Polski Wschodniej. Wykład otwierający Forum „Uwarunkowania i perspektywy rozwoju polskiej gospodarki” wygłosił prof. Grzegorz Kołodko. W trakcie Forum przedstawiono również dobre praktyki w zakresie promocji miast i regionów oraz obsługi inwestorów. W spotkaniu nie zabrakło również odniesień do geoinfomacji. Przedstawiciel firmy 24GIS, zaprezentował możliwości wykorzystania informacji przestrzennej w obsłudze inwestorów (m.in. w zakresie udostępniania w Internecie planów miejscowych oraz udzielaniu inwestorom kompleksowych i wiarygodnych informacji z wykorzystaniem GIS). Forum „Inwestycje w Polsce Wschodniej” organizowane było przez Business Centre Club oraz Grono Targowe Kielce. Odbyło się pod patronatem m.in. Ministrów Gospodarki, Infrastruktury, Rozwoju Regionalnego, Marszałków i wojewodów województw Polski Wschodniej oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

812996895_forum2               925903578_forum1 

SPOTKAJMY SIĘ NA GIS MEETING 2011

24GIS s.c. wraz wiceliderem rynku targowego w Polsce – Targami Kielce S.A. ma zaszczyt zaprosić na I Targi wiedzy i rozwiązań geoinformacyjnych – GIS Meeting.

Zapraszamy w dniach 13 i 14 października do hal Targów Kielce na spotkanie osób, które nie dyskutują już o tym CZY warto wdrażać GIS tylko JAK to zrobić skutecznie i efektywnie aby spełnić wymogi prawa i osiągnąć maksymalne korzyści. Organizatorzy przewidują konferencję „Administracja publiczna a ustawa o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej – obowiązki, wymagania, korzyści” oraz targi produktów i usług związanych z szerokim rynkiem Systemów Informacji Przestrzennej.

Mamy nadzieje, że GIS Meeting przyczyni się do rozwoju geoinformacji w Polsce. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.gis.targikielce.pl.

OPRACOWANIE 24GIS WYKORZYSTANE PRZEZ URZĄD STATYSTYCZNY

133617277_okladka_usUrząd Statystyczny w Kielcach wykorzystał opracowanie „Analiza warunków życia w Kielcach” w przygotowywaniu publikacji „Sytuacja społeczno – gospodarcza Kielc w latach 2004-2009”. Z opracowaniem US można zapoznać się tutaj. Więcej informacji na temat analiz przestrzennych określających warunku życia w mieście można znaleźć na podstronie „Analizy przestrzenne”.

GIS DAY 2010

17 listopada 2010r. na całym świecie obchodzony był Dzień GIS – GIS Day. Przedstawiciele firmy 24GIS s.c. wzięli udział w obchodach w Poznaniu, Warszawie i Kielcach.

W Poznaniu w konferencji organizowanej w Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Michał Średnicki przedstawił prezentację nt. „System Informacji Geograficznej w analizie warunków życia w mieście na przykładzie Kielc”. W Warszawie, na po raz kolejny organizowanym GIS Day w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Jerzy Kisiel przedstawił temat: „Analiza warunków życia w mieście – nowe możliwości dzięki wykorzystaniu GIS”. W Kielcach podczas organizowanej przez Urząd Miasta Kielce konferencji Szymon Ciupa zaprezentował referat: „Integracja planowania strategicznego miasta przy pomocy Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej”.

Relacja z kieleckiego Dnia GIS w Internetowej Telewizji Kielce:

795934283_itv_kielce

ZINTEGROWANE PLANOWANIE ROZWOJU MIASTA

Na konferencji Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „System Planowania Przestrzennego a System Planowania Strategicznego”, która odbyła się w dniach 30.09-01.10.2010 w Kazimierzu Dolnym przedstawiono problematykę planowania zintegrowanego i problematykę relacji pomiędzy rozwojem społeczno-gospodarczym a przestrzennym w Polsce. Dużą uwagę zwracano na wymiar terytorialny planowania publicznego. Prezentację nt. „System Informacji Przestrzennej jako platforma integracji strategii na poziomie lokalnym” przedstawił Szymon Ciupa z firmy 24GIS.

GEOINFORMACJA, INSPIRE I ŚRODOWISKO

14 października 2010 w Warszawie odbyła się konferencja „Geoinformacja a środowisko w czasach INSPIRE”. Podczas konferencji zostały poruszone tematy związane m.in. z wdrażaniem dyrektywy INSPIRE w Polsce, geoportalami środowiskowymi oraz szkoleniami w zakresie zastosowań GIS. Przedstawiciel firmy 24GIS s.c. Michał Średnicki przedstawił prezentację „GIS narzędziem integracji polityki środowiskowej i przestrzennej w samorządzie”.

ŁÓDŹ: GIS I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

W dniach 13-14 września w Łodzi miała miejsce Ogólnopolska Konferencja Edukacyjna pt.: „Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym”. Podczas konferencji z zainteresowaniem został przyjęty referat Katarzyny Dzwonkowskiej z firmy 24GIS s.c. „Analiza warunków życia mieszkańców z wykorzystaniem systemu informacji przestrzennej (GIS) na przykładzie miasta Kielce”. Organizatorami konferencji byli Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego oraz Urząd Miasta Łodzi. Konferencja odbyła się pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego, Prezydenta Miasta Łodzi oraz „Przeglądu komunalnego”.

KONKURS MINISTERSTWA ROZWOJU REGIONALNEGO

W konkursie organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na przygotowanie referatów poruszających problemy systemu planowania przestrzennego i jego roli w systemie planowania strategicznego został wybrany referat autorstwa przedstawicieli firmy 24GIS pt: „System Informacji Przestrzennej jako platforma integracji strategii na poziomie lokalnym”. Referat zostanie wygłoszony na konferencji organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk „System Planowania Przestrzennego a System Planowania Strategicznego”. Konferencja odbędzie się w dniach 30.09 – 01.10.2010 w Kazimierzu Dolnym.

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PLANISTYCZNEJ

W dniach 8-9 czerwca odbyła się w Katowicach konferencja pod tytułem „Publiczny dostęp do informacji o zagospodarowaniu przestrzennym od szczebla lokalnego do europejskiego” organizowana przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego oraz Oddział Katowice Towarzystwa Urbanistów Polskich. Konferencja odbyła się pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przedstawiciel firmy 24GIS – Szymon Ciupa wraz z p. Jadwigą Skrobacką z Urzędu Miasta Kielce wygłosili referat „Wykorzystanie bazy danych GIS MPZP w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej w Kielcach”.

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUTEM GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKALNICTWA

Firma 24GIS s.c. oraz Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa 17 maja podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie opracowywania oraz wdrażania Standardu GIS Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Współpraca ma polegać na wspólnym realizowaniu projektów z tego zakresu oraz rozwoju standardu GIS MPZP. Sygnatariusze listu uważają, że połączenie doświadczeń obu instytucji przyczyni się do rozwoju GIS na polu zastosowań związanych z planowaniem przestrzennym. 

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa z siedzibą w Warszawie jest jednostką badawczo-rozwojową kontynuującą tradycje powołanego w 1949 r. Instytutu Urbanistyki i Architektury. Instytut zajmuje się problematyką planowania przestrzennego w skalach: od planów miejscowych przez studia gminne i wojewódzkie do koncepcji zagospodarowania makroregionów. We wszystkich tych przedziałach Instytut prowadzi i oferuje: prace badawcze, monitoring zachodzących procesów, prognozowanie zmian, metodykę opracowań planistycznych i projektowych, koncepcje rozwiązań systemowych i szczegółowych, tworzenie propozycji rozwiązań prawnych, standaryzację i normowanie z zakresu gospodarki przestrzennej i komunalnej, bieżące doradztwo dla administracji rządowej. Posiada też doświadczenie w pracach na rzecz ochrony środowiska.

KONFERENCJA URBACT

W dniach 18-19 maja 2010r. w Kielcach i Częstochowie odbędzie się konferencja organizowana przez „Krajowy Punkt Kontaktowy URBACT II”. Jej tematem będzie „Zintegrowane Zarządzanie w Aglomeracjach”. Jednym z prelegentów będzie przedstawiciel firmy 24GIS – Jerzy Kisiel – który wygłosi referat pt: „Planowanie Systemów Informacji Przestrzennej dla wsparcia procesów zarządczych i współpracy w samorządzie”.

24GIS NA INSPIRE CONFERENCE 2010

Firma 24GIS weźmie udział w IV Europejskiej Konferencji INSPIRE organizowanej przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej, która odbędzie się w dniach 22-25 czerwca 2010 w Krakowie. Tematami naszych prezentacji będą: „INSPIRE in URBACT – Geographical Information System in Kielce Metropolitan Area” oraz „The Creating Process of the Local Agenda 21 in Kielce City basing on Geographic Information System (GIS)” (wspólnie z p. Jadwigą Skrobacką z UM Kielce).

GEOINFORMACJA I ŚRODOWISKO

21 kwietnia w Warszawie odbędą się warsztaty „Geoinformacja w zarządzaniu środowiskiem”. Jednym z prelegentów będzie przedstawiciel firmy 24GIS. Szymon Ciupa przedstawi wykład „Systemy geoinformatyczne w e-administracji do zarządzania decyzjami środowiskowymi”. Szczegółowy program warsztatów dostępny jest tutaj.

WSPÓŁPRACA Z REGIOPORTAL.PL

Nawiązaliśmy współpracę z portalem samorządowym www.regioportal.pl zajmującym się zagadnieniami rozwoju lokalnego i regionalnego. Przedstawieciel naszej firmy został ekspertem Regioportalu do spraw GIS.

URBACT: KIELECKI OBSZAR METROPOLITARNY

W dniu 30.11.20009 w Kielcach odbyło się spotkanie Lokalnej Grupy Wsparcia URBACT w ramach międzynarodowego projektu sieci tematycznej CityRegion.Net „Rola miast w zintegrowanym rozwoju regionalnym”. Prace Grupy skoncentrowane są na opracowaniu i wdrożeniu Lokalnego Planu Działania na rzecz lepszej współpracy na płaszczyźnie miasto-obrzeża w zakresie planowania przestrzennego i rozwoju gospodarczego. Podczas spotkania kontynuowane były prace nad koncepcją Planu, który będzie głównym rezultatem realizacji projektu. Na spotkaniu przedstawiciele firmy 24GIS prezentowali możliwości wykorzystania GIS dla rozwoju Kieleckiego Obszaru Metropolitarnego.

TORUŃ 3DGIS

W dniu 03.11.2009 podpisaliśmy umowę z Urzędem Miasta Toruń na opracowanie Koncepcji Systemu Informacji Przestrzennej „Toruń 3D” dla Zespołu Staromiejskiego wraz z otuliną, w tym Kępą bazarową. Projekt obejmował będzie m.in.:Analizę potrzeb Zamawiającego w zakresie budowy systemu Toruń 3D.

KIELECKIE PLANY ZAGOSPODAROWANIA W INTERNECIE

Urząd Miasta Kielce udostępnił na miejskim Geoportalu wszystkie obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Firma 24GIS s.c. przygotowała standard MPZP, bazę danych GIS oraz koncepcję prezentacji planów w Internecie.