ZMIANY W ZAKRESIE PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

UdostępnijEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookPrint this page

W przypadku różnego rodzaju danych przestrzennych, znajdujących się w posiadaniu organów publicznych jedną z głównych kwestii jest nie tylko sama możliwość zapoznania się z nimi, czy też nawet otrzymania ale przede wszystkim w jakim zakresie mogą być one ponownie wykorzystywane, zarówno w celach komercyjnych jak i naukowych.

Zapraszamy do lektury drugiego felietonu dotyczącego aspektów prawnych geoinformacji nt. Zmian w zakresie ponownego wykorzystania informacji publicznej.