Aktualnosci
Aktualnosci

Aktualności

LISTOPAD 2017: Szkolenie „Cyfrowe MPZP w mieście inteligentnym” w Warszawie

Zapraszamy na szkolenie „Cyfrowe plany zagospodarowania przestrzennego w mieście inteligentnym – ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej, zarządzanie miastem, potrzeby mieszkańców oraz e-usługi”.  Szkolenie odbędzie się w Warszawie, 15.11.2017. Do tej pory W szkoleniach  z zakresu informatyzacji dokumentów planistycznych organizowanych przez 24GIS wzięło udział kilkadziesiąt osób z różnych urzędów i instytucji z całego kraju. 100% uczestników ocenia szkolenie wysoko lub bardzo wysoko.  Więcej informacji.

SZKOLENIE Z INFORMATYZACJI MPZP W WARSZAWIE

Zapraszamy na szkolenie „Cyfrowe plany zagospodarowania przestrzennego w mieście inteligentnym – ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej, zarządzanie miastem, potrzeby mieszkańców oraz e-usługi”.  Szkolenie odbędzie się w Warszawie, 20.06.2017. Do tej pory W szkoleniach  z zakresu informatyzacji dokumentów planistycznych organizowanych przez 24GIS wzięło udział kilkadziesiąt osób z różnych urzędów i instytucji z całego kraju. 100% uczestników ocenia szkolenie wysoko lub bardzo wysoko.  Więcej informacji.

SZKOLENIE W GDAŃSKU

Zapraszamy na szkolenie „Cyfrowe plany zagospodarowania przestrzennego w mieście inteligentnym – ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej, zarządzanie miastem, potrzeby mieszkańców oraz e-usługi”.  Szkolenie odbędą się w Gdańsku, 21.04.2017. W szkoleniach  z zakresu informatyzacji dokumentów planistycznych organizowanych przez 24GIS do tej pory wzięło udział kilkadziesiąt osób z różnych urzędów i instytucji z całego kraju. 100% uczestników ocenia szkolenie wysoko lub bardzo wysoko.  Więcej informacji.

Pomagamy wdrażać ISO 37120 „Smart City”

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą firmy 24GIS w zakresie wsparcia samorządów we wdrażaniu normy ISO 37120 „Sustainable development of communities indicators for city services and quality of life” – „Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia”.  Jest to międzynarodowa norma opracowana przez World Council on City Data (WCCD), która definiuje kompleksowy zestaw wskaźników które mogą być wykorzystane przez miasta różnej wielkości do mierzenia i kontrolowania poziomu rozwoju pod kątem społecznym, gospodarczym oraz środowiskowym.

Firma 24GIS uzyskała status World Council on City Data (WCCD) Support Partner w zakresie wsparcia miast przy wdrażaniu normy ISO 37120.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy oraz artykułem: Zintegrowane zarządzanie miastem inteligentnym: norma ISO 37120 a miejski system informacji przestrzennej (GIS).

„WSPARCIE USŁUG PUBLICZNYCH PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO” Z DOFINANSOWANIEM

Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs „Cyfrowe śląskie” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wśród wybranych projektów znalazł się również projekt „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach” o wartości 2,24 mln złotych, dla którego opracowaliśmy dokumentację koncepcyjną i projektową a także analizę wykonalności na potrzeby dofinansowania ww. projektu. 

W konkursie brało udział 88 projektów, z czego 54 uzyskały dofinansowani

MPZP_24GIS_Gliwicee.

JAK DOKŁADAMY SIĘ DO SUKCESÓW NASZYCH KLIENTÓW?

Miło nam przekazać informację, że Polski Związek Firm Deweloperskich ogłosił wyniki corocznego Rankingu Miast, w których najszybciej wydawane są decyzje o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę (więcej o konkursie). Na podium znalazły się miasta: Szczecin, Łódź oraz Kielce. Dla wszystkich tych miast wykonywaliśmy usługi w zakresie doradztwa GIS a także tworzenia baz danych i analiz z zakresu wsparcia procesów inwestycyjnych: 

 • W latach 2006-2011 świadczyliśmy usługi doradztwa strategicznego dot. wdrażania Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Urzędzie Miasta Kielce, w tym w szczególności w zakresie wsparcia procesu inwestycyjnego w mieście obejmującego in. wydawanie decyzji lokalizacyjnych i pozwoleń na budowę (więcej) . 
 • W 2015 roku opracowaliśmy bazę danych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin będącą podstawowym zasobem informacyjnym dla wydawania decyzji lokalizacyjnych (więcej informacji)
 • W 2012 roku wykonaliśmy dla miasta Łódź złożoną analizę przestrzenna na potrzeby „Studium lokalizacji obiektów wysokościowych kształtujących sylwetkę Łodzi” (więcej informacji)

Jesteśmy dumni z tego, że razem z władzami ww. miast, pracownikami urzędów oraz innymi firmami  możemy przyczynić się do tworzenia rezultatów, które w realny i mierzalny sposób wpływają na jakość życia i rozwój gospodarczy miast.

24GIS WYKONAŁO HARMONIZACJĘ DANYCH DLA GIOŚ

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska uruchomił nową wersję Portalu Jakości Powietrza. Na Portalu publikowane są dane dotyczące jakości powietrza wytwarzane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska głównie przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska (WIOŚ) oraz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ). Elementem portalu jest również geoportal, który udostępnia szeroki zakres map z zakresu jakości powietrza (dane przestrzenne do przeglądania i do ściągnięcia. 

Na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska firma 24GIS wykonała harmonizację danych przestrzennych na potrzeby Portalu Jakości Powietrza.

Z portalem można zapoznać się tutaj.

 

NOWA PERPSEKTYWA FINANSOWANIA PROJEKTÓW Z ZAKRESU GIS i E-ADMINISTRACJI

Już niebawem (w III i IV kwartale tego roku) rozpoczną się pierwsze konkursy na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Firma 24GIS przygotowała kompleksową ofertę wsparcia miast i gmin w przygotowaniu i wdrażaniu projektów z zakresu systemów informacji przestrzennej oraz infrastruktury informacji przestrzennej. Proponujemy Państwu wykonanie:

 • Dokumentacji projektowej, w tym
  • Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej
  • Opracowanie Koncepcji i/lub Projektu funkcjonalno-organizacyjnego wdrożenia
  • Modelu bazy danych SIP, ze szczególnym uwzględnieniem MPZP
 • Dokumentacji przetargowej
 • Dokumentacji aplikacyjnej 
 • Nadzoru inwestorskiego.

Zachęcamy do zapoznania się z infografiką przedstawiającą proces wsparcia wdrożenia SIP przez 24GIS:

Konsulting_infografika_24GIS_m

Zaufali nam

W zakresie planowania oraz wsparcia przy wdrażaniu systemów informacji przestrzennej zaufali nam m.in:

 

wielkopolska

Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego

kielce

Urząd Miasta Kielce

gliwice

Urząd Miasta Gliwice

torun

Urząd Miasta Toruń

sosnowiec

Urząd Miasta Sosnowiec

polkowice

Urząd Gminy Polkowice

 737px-POL_Piekary_Śląskie_COA.svg

Urząd Miasta Piekary Śląskie

 powiat_zywiec

Starostwo Powiatowe
w Żywcu

metropolia

Stowarzyszenie
Metropolia Poznań

 

Więcej informacji o zrealizowanych przez 24GIS projektach z zakresu konsultingu GIS znajdą Państwo tutaj

Wyróżnienia

Miejski System Informacji Przestrzennej Miasta Kielce, w którego przygotowanie i wdrożenie byliśmy zaangażowani,  został wyróżniony podczas odbywającego się w
dniach 13-15 listopada 2012 w Barcelonie światowego kongresu Smart City Expo. Miasto Kielce otrzymało również specjalne wyróżnienie w konkursie „Miasto Szans – Miasto Zrównoważonego Rozwoju” za holistyczne podejście do zarządzania zrównoważonym rozwojem miasta  z wykorzystaniem systemu informacji przestrzennej podczas odbywającego się w dniach 10-12.06.2014 w Świdnicy Kongresu Regionów. 24GIS świadczyła usługi dla zespołu sterującego SIP UM Kielce m.in.: wykonała analizę i ocenę potrzeb w zakresie GIS, tworzyła koncepcje Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) w Kielcach, analizy procesów i wymagań, Dokumentacje przetargowe, projekty rozbudowy systemu.

Wyroznienia_Kielce

Więcej informacji o usługach konsultingowych 24GIS znajdą Państwu tutaj lub pod numerem telefonu 22 662 11 17. Zapraszamy do kontaktu!

 

 

WIOSENNE SZKOLENIA Z INFORMATYZACJI MPZP

Zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz biur urbanistycznych na szkolenia „Informatyzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – realizacja wymagań prawnych i własnej polityki przestrzennej gminy” w kolejnych polskich miastach. Tym razem zapraszamy na szkolenia do:

 • Wrocławia (27.04.2015)
 • Gdańska (06.05.2015)
 • Rzeszowa (13.05.2015)
 • Białegostoku (20.05.2015)

 Szkolenia mają na celu zapoznanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz biur urbanistycznych z:

 • Aktualnymi wymaganiami prawnymi w zakresie informatyzacji miejscowym planów zagospodarowania przestrzennego wynikającymi m.in. z wdrażaniem dyrektywy INSPIRE;
 • Organizacją wdrożenia ww. wymagań prawnych,
 • Dobrymi praktykami w zakresie technicznych aspektów informatyzacji istniejących MPZP
 • Wskazówkami w zakresie wymagań dotyczących pozyskiwania oraz kontroli nowych MPZP zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na zdobycie praktycznej wiedzy, która usprawni przeprowadzenie procesu informatyzacji lub harmonizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w mieście. Dotyczasowi uczestnicy szkoleń oceniają szkolenie bardzo wysoko lub wysoko.

Szczegółowy program szkolenia oraz warunki udziału dostępne są tutaj.

ZAPRASZAMY DO KATOWIC NA SZKOLENIE Z ZAKRESU INFORMATYZACJI MPZP

Zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz biur urbanistycznych na szkolenie „Informatyzacja MPZP – realizacja wymagań prawnych i własnej polityki przestrzennej gminy. Szkolenie odbędzie się w dniu 18.03.2015 roku Katowicach (w siedzibie Katowickiego Oddziału TUP).

 Szkolenie ma na celu zapoznanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz biur urbanistycznych z:

 • Aktualnymi wymaganiami prawnymi w zakresie informatyzacji miejscowym planów zagospodarowania przestrzennego wynikającymi m.in. z wdrażaniem dyrektywy INSPIRE;
 • Organizacją wdrożenia ww. wymagań prawnych,
 • Dobrymi praktykami w zakresie technicznych aspektów informatyzacji istniejących MPZP
 • Wskazówkami w zakresie wymagań dotyczących pozyskiwania oraz kontroli nowych MPZP zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na zdobycie praktycznej wiedzy, która usprawni przeprowadzenie procesu informatyzacji lub harmonizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w mieście i gminie.

Szczegółowy program szkolenia oraz warunki udziału dostępne są tutaj.

baza_mpzp

24GIS NA GIS DAY 2014

„INSPIRE w praktyce na poziomie miasta i gminy” to temat prezentacji firmy 24GIS na konferencji GIS Day, która odbyła się 19 listopada 2014 na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Konferencja była zorganizowana przez Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej.

Prezentacja wygłoszona na konferencji dostępna jest tutaj. 

AKADEMIA METROPOLITARNA W POZNANIU Z UDZIAŁEM 24GIS

Stowarzyszenie Metropolia Poznań oraz Centrum Badań Metropolitalnych UAM zaprasza na cykl spotkań pt. Kierunki Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań. Pierwsze ze spotkań odbędzie się 6.11.2014 i będzie dotyczyć bazy informacji przestrzennej dla Metropolii Poznań.

plakat

 Przedstawiciele firmy 24GIS omówią kwestie związane z udostępnianiem danych planistycznych oraz założenia dotyczące SIWZ na zlecane przez samorządy lokalne projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Firma 24GIS pełni funkcję partnera jakości w projekcie Stowarzyszenia Metropolia Poznań „Konwersja MPZP do postaci cyfrowej”. Projekt obejmuje swoim zasięgiem 22 gminy z tereny województwa wielkopolskiego. 

MIASTO GLIWICE NAGRODZONE ZA DOBRE PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Jest nam niezmiernie miło, że możemy współpracować z najlepszymi.. Firma 24GIS w 2014 roku na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gliwicach opracowała „Projekt informatyzacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”. Obecnie firma 24GIS świadczy dla Urzędu Miejskiego usługi konsultacyjne związane z nadzorem autorskim nad wdrożeniem systemu informacji przestrzennej w Wydziale Planowania Przestrzennego. 

konkurs_gliwice

Miasto Gliwice otrzymało jedyne GRAND PRIX konkursu „Lider zrównoważonego gospodarowania przestrzenią w 2014 r.” za rozwój miasta w oparciu o odpowiedzialne planowanie przestrzenne oraz kompleksowe podejście do planowania przestrzennego. Konkurs został zorganizowany przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz Związek Miast Polskich.

O PROJEKCIE 24GIS W III TOMIE KALEJDOSKOPU GIS

W III tomie „Kalejdoskopu GIS” został przedstawiony projekt dotyczący  wyznaczania obszarów dla energetyki wiatrowej zrealizowany przez Instytut OZE wspólnie z firmą 24GIS. Projekt „Delimitacja obszarów potencjalnej lokalizacji energetyki wiatrowej na terenie województwa warmińsko – mazurskiego” został wykonany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego. W ramach przeprowadzonych analiz stworzono m.in. mapę z wyznaczonymi obszarami potencjalnych lokalizacji dla dużej energetyki wiatrowej w skali umożliwiającej bezpośrednie wykorzystanie w planowaniu przestrzennym na poziomie gminnym. Instytut OZE opracował dedykowaną metodykę przeprowadzenia badań, a firma 24GIS opracowała zintegrowaną bazę danych GIS, wykonała analizy przestrzenne oraz opracowała mapy cyfrowe dla całego województwa Warmińsko – Mazurskiego.

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE Z ZAKRESU INFORMATYZACJI MPZP

Zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz biur urbanistycznych na szkolenie „Informatyzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – nowe przepisy i wytyczne techniczne”. Szkolenie odbędzie się w dniu 08.10.2014 roku w Business&Wellness Resort „Stacja Nowa Gdynia ” w Zgierzu koło Łodzi.

Szkolenie ma na celu zapoznanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz biur urbanistycznych z:

 • nowymi wymaganiami i przepisami w zakresie informatyzacji miejscowym planów zagospodarowania przestrzennego wynikającymi z przepisów związanych
  z wdrażaniem dyrektywy INSPIRE;
 • metodyką pozyskiwania zgodnych z przepisami, wysokiej jakości danych planistycznych pozyskiwanych (w wyniku konwersji istniejących materiałów oraz opracowywania nowych dokumentów planistycznych).

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na zdobycie praktycznej wiedzy, która usprawni przeprowadzenie procesu informatyzacji lub harmonizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w mieście i gminie.

Szczegółowy program szkolenia oraz warunki udziału dostępne są tutaj.

O PROJEKCIE TORUŃ 3D W MAGAZYNIE „GEODETA”

W czerwcowym numerze magazynu „Geodeta” (6/2014) w artykule „Rewolucja 3D w Toruniu” opisano Geoportal 3D Miasta Torunia.

Część artykułu dostępna jest na geoforum.pl , a z całym artykułem można zapoznać się w Magazynie Geodeta.

Firma 24GIS opracowała Koncepcję Systemu Informacji Przestrzennej „Toruń 3D” oraz opracowała szczegółowy przedmiot opisu zamówienia dla tego projektu.

MIEJSKI SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ URZĘDU MIASTA KIELCE WYRÓŻNIONY NA KONKRESIE REGIONÓW W ŚWIDNICY

swidnicaW trakcie odbywającego się w dniach 10-12.06.2014 w Świdnicy Kongresu Regionów specjalne wyróżnienie w konkursie „Miasto Szans – Miasto Zrównoważonego Rozwoju” otrzymało miasto Kielce za holistyczne podejście do zarządzania zrównoważonym rozwojem miasta. Narzędziem zarządzania zrównoważonym rozwojem w mieście Kielce jest Miejski System Informacji Przestrzennej.

Forum Regionów w Świdnicy to największe w Polsce spotkanie samorządowców. Patronat honorowy nad tegoroczną edycją sprawował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski a partnerami merytorycznymi oraz honorowymi byli m.in.: Komisja Europejska, Związek Miast Polskich i Związek Powiatów Polskich.

Firma 24GIS opracowała koncepcję budowy MSIP oraz koncepcje rozbudowy systemu o kolejne moduły a także świadczyła usługi doradcze kadry zarządczej i administratorów systemu.

O SYSTEMIE INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

4 czerwca 2014 w Poznaniu odbędzie się konferencja „Informacja Przestrzenna jako czynnik rozwoju lokalnego”. Przedstawiciel firmy 24GIS wspólnie z Geodetą Województwa Wielkopolskiego wygłosi referat „System Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) – założenia projektu”. Celem konferencji jest podniesienie świadomości znaczenia informacji przestrzennej w rozwoju samorządów lokalnych.

Konferencja organizowana jest przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu.

Program konferencji i więcej informacji znajduje się stronie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

ZAPRASZAMY NA GIS DAY 2013

Podczas zbliżających się obchodów dnia GIS 24GIS weźmie udział w GIS Day w Bytomiu, Kielcach i Warszawie.

GIS Day w Bytomiu organizowany jest przez Urząd Miasta Bytom i odbywa się pod patronatem m.in. Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz Związku Miast Polskich. Podczas konferencji przedstawiciel 24GIS – Szymon Ciupa przedstawi prezentację „Wsparcie zadań Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gliwice przez Miejski System Informacji Przestrzennej zintegrowany z Systemem Obiegu Dokumentów”. Więcej informacji na stronie konferencji

Kielecki GIS Day organizowany jest wspólnie przez Politechnikę Świętokrzyską, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Urząd Marszałkowski w Kielcach oraz Urząd Miasta Kielce i odbywa się pod hasłem „GIS Inspiruje!”. Podczas konferencji przedstawicielka 24GIS – Katarzyna Podkowik przedstawi prezentację „Wdrażanie dyrektywy INSPIRE w temacie zagospodarowanie przestrzenne”. Więcej informacji na stronie wydarzenia.

Jak informowaliśmy wcześniej 24GIS weźmie udział w stołecznym GIS Day organizowanym wspólnie przez warszawskie uczelnie. Prezentację „Znaczenie regionalnych węzłów Infrastruktury Informacji Przestrzennej”przedstawi Jerzy Kisiel.

Relacja z warszawskiego GIS Day 2013:

 

GIS (ZNÓW) W STOLICY!

„Człowiek-Środowisko-Technika” – pod takim hasłem odbędzie się tegoroczna warszawska edycja obchodów GIS Day’a – święta użytkowników Systemów Informacji Geograficznej. Wydarzenie organizowane przez największe uczelnie warszawskie będzie częścią obchodzonego na całym świecie Tygodnia Świadomości Geograficznej.

Ogólnowarszawska formuła organizacji obchodów światowego dnia GIS będzie praktykowana po raz drugi: w ubiegłym roku GIS Day „GIS w Stolicy” organizowany był przez Stowarzyszenie Studentów WGiK „GEOIDA” reprezentujące Politechnikę Warszawską oraz przez Koło Naukowe Geoinformatyki i Teledetekcji reprezentujące Uniwersytet Warszawski. Organizatorami tegorocznej edycji wydarzenia są: Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej oraz Studenckie Koło Naukowe GISowcy ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Koło Naukowe Geoinformatyki i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego, a także Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej „GEOIDA” wraz z Kołem Naukowym Gospodarki Przestrzennej Politechniki Warszawskiej.

41818391_b-baner-3

Konferencja objęta została honorowymi patronatami: Ministra Administracji i Cyfryzacji Michała Boni; Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas; Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby; Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka; Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego; Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika; Głównego Geodety Kraju Kazimierza Bujakowskiego; Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego; Rektora Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Marcina Pałysa oraz Rektora Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jana Szmidta. Honorowe patronaty nad konferencją objęli również dziekani wydziałów, na których działają organizujące wydarzenie jednostki: Dziekan Wydziału Leśnego SGGW prof. dr hab. Henryk Żybura, Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW, prof. dr hab. Jerzy Jeznach, Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii PW ? prof. dr hab. Alina Maciejewska oraz Dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW – prof. dr hab. Andrzej Lisowski.

GIS Day 2013 „GIS w Stolicy” odbędzie się 21 listopada 2013r. (czwartek) w Centrum Naukowo-Dydaktycznym Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska „Centrum Wodne” w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W czasie konferencji uczestnicy będą przysłuchiwać się sesji referatowej, do udziału w której zaproszono przedstawicieli środowisk akademickich, instytucji naukowo-badawczych, firm komercyjnych oraz prawdziwych pasjonatów GIS-u. Organizatorzy stawiają przede wszystkim na praktyczny wymiar wydarzenia – sesję referatową uzupełni szereg pokazów i prezentacji, w czasie których uczestnicy będą mogli zapoznać się z najnowszymi realizacjami i technologiami w zakresie GIS. Ponadto miłośnicy GIS-u w każdym wieku będą mieli możliwość wzięcia udziału w konkursach internetowych, grze miejskiej w bardzo ciekawej lokalizacji, targach wystawienniczych oraz warsztatach z oprogramowania. Końcówka listopada dla pasjonatów GIS-u zapowiada się naprawdę ciekawie!

Informacje na temat wydarzenia pojawiają się na bieżąco na Facebook’owym profilu wydarzenia www.facebook.com/giswstolicy. Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej wydarzenia: www.gisday.waw.pl

24GIS jest partnerem wydarzenia. Przedstawiciel firmy – Jerzy Kisiel przedstawi referat pt.: „Znaczenie regionalnych węzłów Infrastruktury Informacji Przestrzennej.”

EFEKTYWNA INFORMATYZACJA PROCESÓW W ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ

Zapraszamy do pobrania prezentacji „Efektywna informatyzacja procesów w administracji samorządowej” wygłoszonej przez przedstawiciela firmy 24GIS podczas konferencji „Inteligentna Gmina filarem zrównoważonego rozwoju”, która odbyła się w dniach 21-23 marca 2013 roku. Konferencja była objęta patronatem Głównego Geodety Kraju oraz Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji. 

KIELECKI GIS WYRÓŻNIONY W BARCELONIE

Miejski System Informacji Przestrzennej w Kielcach został wyróżniony podczas odbywającego się w dniach 13-15 listopada 2012 w Barcelonie światowego kongresu Smart City Expo (www.smartcityexpo.com). Projekt „GIS jako narzędzie zarządzania zrównoważonym rozwojem miasta Kielce” znalazł się wśród 6 finalistów w kategorii najlepszy projekt. Do konkursu zgłoszonych było 180 projektów z 16 krajów. Firma 24GIS od 2006 roku współpracuje z Urzędem Miasta Kielce przy realizacji tego projektu i była odpowiedzialna między innymi za wykonanie koncepcji budowy systemu, doradztwo dla kadry zarządzającej i administratorów systemu oraz koncepcje rozbudowy systemu o kolejne moduły. 

 154957668_smart_city