Aktualnosci
Aktualnosci

WIOSENNE SZKOLENIA Z INFORMATYZACJI MPZP

UdostępnijEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookPrint this page

Zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz biur urbanistycznych na szkolenia „Informatyzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – realizacja wymagań prawnych i własnej polityki przestrzennej gminy” w kolejnych polskich miastach. Tym razem zapraszamy na szkolenia do:

  • Wrocławia (27.04.2015)
  • Gdańska (06.05.2015)
  • Rzeszowa (13.05.2015)
  • Białegostoku (20.05.2015)

 Szkolenia mają na celu zapoznanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz biur urbanistycznych z:

  • Aktualnymi wymaganiami prawnymi w zakresie informatyzacji miejscowym planów zagospodarowania przestrzennego wynikającymi m.in. z wdrażaniem dyrektywy INSPIRE;
  • Organizacją wdrożenia ww. wymagań prawnych,
  • Dobrymi praktykami w zakresie technicznych aspektów informatyzacji istniejących MPZP
  • Wskazówkami w zakresie wymagań dotyczących pozyskiwania oraz kontroli nowych MPZP zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na zdobycie praktycznej wiedzy, która usprawni przeprowadzenie procesu informatyzacji lub harmonizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w mieście. Dotyczasowi uczestnicy szkoleń oceniają szkolenie bardzo wysoko lub wysoko.

Szczegółowy program szkolenia oraz warunki udziału dostępne są tutaj.