Aktualnosci
Aktualnosci

O PROJEKCIE 24GIS W III TOMIE KALEJDOSKOPU GIS

UdostępnijEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookPrint this page

W III tomie „Kalejdoskopu GIS” został przedstawiony projekt dotyczący  wyznaczania obszarów dla energetyki wiatrowej zrealizowany przez Instytut OZE wspólnie z firmą 24GIS. Projekt „Delimitacja obszarów potencjalnej lokalizacji energetyki wiatrowej na terenie województwa warmińsko – mazurskiego” został wykonany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego. W ramach przeprowadzonych analiz stworzono m.in. mapę z wyznaczonymi obszarami potencjalnych lokalizacji dla dużej energetyki wiatrowej w skali umożliwiającej bezpośrednie wykorzystanie w planowaniu przestrzennym na poziomie gminnym. Instytut OZE opracował dedykowaną metodykę przeprowadzenia badań, a firma 24GIS opracowała zintegrowaną bazę danych GIS, wykonała analizy przestrzenne oraz opracowała mapy cyfrowe dla całego województwa Warmińsko – Mazurskiego.