Aktualnosci
Aktualnosci

O SYSTEMIE INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

UdostępnijEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookPrint this page

4 czerwca 2014 w Poznaniu odbędzie się konferencja „Informacja Przestrzenna jako czynnik rozwoju lokalnego”. Przedstawiciel firmy 24GIS wspólnie z Geodetą Województwa Wielkopolskiego wygłosi referat „System Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) – założenia projektu”. Celem konferencji jest podniesienie świadomości znaczenia informacji przestrzennej w rozwoju samorządów lokalnych.

Konferencja organizowana jest przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu.

Program konferencji i więcej informacji znajduje się stronie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.