Aktualnosci
Aktualnosci

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE Z ZAKRESU INFORMATYZACJI MPZP

UdostępnijEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookPrint this page

Zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz biur urbanistycznych na szkolenie „Informatyzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – nowe przepisy i wytyczne techniczne”. Szkolenie odbędzie się w dniu 08.10.2014 roku w Business&Wellness Resort „Stacja Nowa Gdynia ” w Zgierzu koło Łodzi.

Szkolenie ma na celu zapoznanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz biur urbanistycznych z:

  • nowymi wymaganiami i przepisami w zakresie informatyzacji miejscowym planów zagospodarowania przestrzennego wynikającymi z przepisów związanych
    z wdrażaniem dyrektywy INSPIRE;
  • metodyką pozyskiwania zgodnych z przepisami, wysokiej jakości danych planistycznych pozyskiwanych (w wyniku konwersji istniejących materiałów oraz opracowywania nowych dokumentów planistycznych).

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na zdobycie praktycznej wiedzy, która usprawni przeprowadzenie procesu informatyzacji lub harmonizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w mieście i gminie.

Szczegółowy program szkolenia oraz warunki udziału dostępne są tutaj.