Aktualnosci
Aktualnosci

ZAPRASZAMY DO KATOWIC NA SZKOLENIE Z ZAKRESU INFORMATYZACJI MPZP

UdostępnijEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookPrint this page

Zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz biur urbanistycznych na szkolenie „Informatyzacja MPZP – realizacja wymagań prawnych i własnej polityki przestrzennej gminy. Szkolenie odbędzie się w dniu 18.03.2015 roku Katowicach (w siedzibie Katowickiego Oddziału TUP).

 Szkolenie ma na celu zapoznanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz biur urbanistycznych z:

  • Aktualnymi wymaganiami prawnymi w zakresie informatyzacji miejscowym planów zagospodarowania przestrzennego wynikającymi m.in. z wdrażaniem dyrektywy INSPIRE;
  • Organizacją wdrożenia ww. wymagań prawnych,
  • Dobrymi praktykami w zakresie technicznych aspektów informatyzacji istniejących MPZP
  • Wskazówkami w zakresie wymagań dotyczących pozyskiwania oraz kontroli nowych MPZP zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na zdobycie praktycznej wiedzy, która usprawni przeprowadzenie procesu informatyzacji lub harmonizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w mieście i gminie.

Szczegółowy program szkolenia oraz warunki udziału dostępne są tutaj.

baza_mpzp