GIS MEETING MA NOWYCH PATRONÓW

UdostępnijEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookPrint this page

Targi Wiedzy i Rozwiązań Geoinformacyjnych zyskują kolejnych patronów honorowych.

Mecenat nad wydarzeniem objęli m.in. prezydenci miast Kielce i Łódź, Związek Miast Polskich i Związek Powiatów Polskich.

Patronat i wsparcie eksperckie ze strony osób oraz ważnych organizacji stanowi niezwykle istotne ogniwo w procesie organizacji oraz promocji GIS MEETING. Dzięki poparciu samorządów lokalnych, GIS Meeting będzie jednym z najważniejszych wydarzeń branżowych w 2011 roku. W gronie instytucji wspierających znaleźli się także: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz Geodezyjna Izba Gospodarcza. Spośród wystawców, udział w GIS MEETING potwierdził m.in. Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych SA (ISPIK) oraz ESRI Polska – partnerzy branżowi wydarzenia.

Według Jadwigi Skrobackiej, koordynatora GIS w Urzędzie Miasta Kielce „Samorządy, które wdrożyły systemy informacji przestrzennej (GIS) – oraz firmy, których produkty są w tych systemach przydatne – potrzebują wymiany doświadczeń, aby systemy te lepiej spełniały wymogi prawne i stawiane im wymagania funkcjonalne. Znakomitą okazją do spotkań, prezentacji wdrożeń i wymiany doświadczeń będzie „GIS Meeting – Targi wiedzy i rozwiązań geoinformacyjnych” organizowana pod patronatem Prezydenta Miasta Kielce”

Podobne stanowisko w kwestii konieczności organizowania konferencji i targów geoinformacyjnych zajął Dariusz Korpetta, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej – „Proponowana konferencja i wystawa staną się bardzo dobrą platformą wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie systemowego wdrażania rozwiązań zorientowanych na szerokie stosowanie geoinformacji przez podmioty administracji publicznej.”

Targi Wiedzy i Rozwiązań Geoinformacyjnych to spotkanie osób, które nie dyskutują już o tym CZY warto wdrażać GIS tylko JAK to zrobić skutecznie i efektywnie aby spełnić wymogi prawa i osiągnąć maksymalne korzyści. GIS Meeting organizowany jest przez Targi Kielce S.A. – trzeci ośrodek targowy w Europie Środkowo – Wschodniej oraz 24GIS s.c. – firmę zajmującą się wdrażaniem i zastosowaniem GIS w administracji samorządowej.