INSPIRE W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

UdostępnijEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookPrint this page

390149_210467462364377_161320732_nW dniach 1-2 grudnia 2011 r. w Warszawie odbyło się seminarium „Branżowy profil metadanych w zagospodarowaniu przestrzennym – doświadczenia krajowe i zagraniczne, drogi harmonizacji zbiorów danych” organizowane przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przy udziale Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. Podczas seminarium dyskutowano na temat projektu standardowych modeli danych oraz profilu metadanych dla opracowań planistycznych, a także strategii harmonizacji zbiorów danych przestrzennych. W podsumowującej dyskusji panelowej nt. problemów w zakresie identyfikacji zbiorów danych i usług, oceny ich jakości, rozwiązań modelowych wziął udział w charakterze eksperta przedstawiciel firmy 24GIS Szymon Ciupa.