URBACT: KIELECKI OBSZAR METROPOLITARNY

UdostępnijEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookPrint this page

W dniu 30.11.20009 w Kielcach odbyło się spotkanie Lokalnej Grupy Wsparcia URBACT w ramach międzynarodowego projektu sieci tematycznej CityRegion.Net „Rola miast w zintegrowanym rozwoju regionalnym”. Prace Grupy skoncentrowane są na opracowaniu i wdrożeniu Lokalnego Planu Działania na rzecz lepszej współpracy na płaszczyźnie miasto-obrzeża w zakresie planowania przestrzennego i rozwoju gospodarczego. Podczas spotkania kontynuowane były prace nad koncepcją Planu, który będzie głównym rezultatem realizacji projektu. Na spotkaniu przedstawiciele firmy 24GIS prezentowali możliwości wykorzystania GIS dla rozwoju Kieleckiego Obszaru Metropolitarnego.