24GIS W WYDAWNICTWIE KPZK PAN

UdostępnijEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookPrint this page

960291436_KPZK_PAN_okladkaUkazało się nowe wydawnictwo z serii Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju pt.: „System planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraju” pod redakcją Tadeusza Markowskiego i Piotra Żubera. Zawarte w publikacji artykuły dotykają szerokiej sfery planowania zintegrowanego, w tym planowania strategicznego na poziomie krajowym i wojewódzkim. Szeroko analizowany i prezentowany jest terytorialny wymiar polityki spójności UE oraz polskie podejście do nowej strategii rozwoju w Unii Europejskiej. Podjęty został również temat zastosowań GIS w zintegrowanym zarządzaniu.

W artykule „System Informacji Przestrzennej jako platforma integracji strategii na poziomie lokalnym na przykładzie Miasta Kielce” autorzy – przedstawiciele firmy 24GIS Szymon Ciupa, Katarzyna Dzwonkowska oraz Jerzy Kisiel, konsultanci UM Kielce w zakresie wdrażania GIS – opisują jak miasto Kielce z wykorzystaniem Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej stara się integrować dokumenty strategiczne zgodnie z zaleceniami Karty Lipskiej. W artykule przedstawiono również zadania realizowane przez MSIP oraz metodykę wdrożenia systemu. Publikacja została sfinansowana ze środków Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.