UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PLANISTYCZNEJ

UdostępnijEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookPrint this page

W dniach 8-9 czerwca odbyła się w Katowicach konferencja pod tytułem „Publiczny dostęp do informacji o zagospodarowaniu przestrzennym od szczebla lokalnego do europejskiego” organizowana przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego oraz Oddział Katowice Towarzystwa Urbanistów Polskich. Konferencja odbyła się pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przedstawiciel firmy 24GIS – Szymon Ciupa wraz z p. Jadwigą Skrobacką z Urzędu Miasta Kielce wygłosili referat „Wykorzystanie bazy danych GIS MPZP w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej w Kielcach”.