OPRACOWANIE 24GIS WYKORZYSTANE PRZEZ URZĄD STATYSTYCZNY

UdostępnijEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookPrint this page

133617277_okladka_usUrząd Statystyczny w Kielcach wykorzystał opracowanie „Analiza warunków życia w Kielcach” w przygotowywaniu publikacji „Sytuacja społeczno – gospodarcza Kielc w latach 2004-2009”. Z opracowaniem US można zapoznać się tutaj. Więcej informacji na temat analiz przestrzennych określających warunku życia w mieście można znaleźć na podstronie „Analizy przestrzenne”.