WSPÓŁPRACA Z INSTYTUTEM GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKALNICTWA

UdostępnijEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookPrint this page

Firma 24GIS s.c. oraz Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa 17 maja podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie opracowywania oraz wdrażania Standardu GIS Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Współpraca ma polegać na wspólnym realizowaniu projektów z tego zakresu oraz rozwoju standardu GIS MPZP. Sygnatariusze listu uważają, że połączenie doświadczeń obu instytucji przyczyni się do rozwoju GIS na polu zastosowań związanych z planowaniem przestrzennym. 

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa z siedzibą w Warszawie jest jednostką badawczo-rozwojową kontynuującą tradycje powołanego w 1949 r. Instytutu Urbanistyki i Architektury. Instytut zajmuje się problematyką planowania przestrzennego w skalach: od planów miejscowych przez studia gminne i wojewódzkie do koncepcji zagospodarowania makroregionów. We wszystkich tych przedziałach Instytut prowadzi i oferuje: prace badawcze, monitoring zachodzących procesów, prognozowanie zmian, metodykę opracowań planistycznych i projektowych, koncepcje rozwiązań systemowych i szczegółowych, tworzenie propozycji rozwiązań prawnych, standaryzację i normowanie z zakresu gospodarki przestrzennej i komunalnej, bieżące doradztwo dla administracji rządowej. Posiada też doświadczenie w pracach na rzecz ochrony środowiska.