ZINTEGROWANE PLANOWANIE ROZWOJU MIASTA

UdostępnijEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookPrint this page

Na konferencji Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „System Planowania Przestrzennego a System Planowania Strategicznego”, która odbyła się w dniach 30.09-01.10.2010 w Kazimierzu Dolnym przedstawiono problematykę planowania zintegrowanego i problematykę relacji pomiędzy rozwojem społeczno-gospodarczym a przestrzennym w Polsce. Dużą uwagę zwracano na wymiar terytorialny planowania publicznego. Prezentację nt. „System Informacji Przestrzennej jako platforma integracji strategii na poziomie lokalnym” przedstawił Szymon Ciupa z firmy 24GIS.