ŁÓDŹ: GIS I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

UdostępnijEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookPrint this page

W dniach 13-14 września w Łodzi miała miejsce Ogólnopolska Konferencja Edukacyjna pt.: „Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym”. Podczas konferencji z zainteresowaniem został przyjęty referat Katarzyny Dzwonkowskiej z firmy 24GIS s.c. „Analiza warunków życia mieszkańców z wykorzystaniem systemu informacji przestrzennej (GIS) na przykładzie miasta Kielce”. Organizatorami konferencji byli Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego oraz Urząd Miasta Łodzi. Konferencja odbyła się pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego, Prezydenta Miasta Łodzi oraz „Przeglądu komunalnego”.