FORUM: INWESTYCJE W POLSCE WSCHODNIEJ

UdostępnijEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookPrint this page

25 marca 2011 roku w Kielcach odbyło się Forum „Inwestycje w Polsce Wschodniej”. Podczas spotkania przedstawiciele samorządów, centrów obsługi inwestora, izb gospodarczych i przedsiębiorcy dyskutowali o szansach rozwoju oraz możliwościach inwestycyjnych regionu Polski Wschodniej. Wykład otwierający Forum „Uwarunkowania i perspektywy rozwoju polskiej gospodarki” wygłosił prof. Grzegorz Kołodko. W trakcie Forum przedstawiono również dobre praktyki w zakresie promocji miast i regionów oraz obsługi inwestorów. W spotkaniu nie zabrakło również odniesień do geoinfomacji. Przedstawiciel firmy 24GIS, zaprezentował możliwości wykorzystania informacji przestrzennej w obsłudze inwestorów (m.in. w zakresie udostępniania w Internecie planów miejscowych oraz udzielaniu inwestorom kompleksowych i wiarygodnych informacji z wykorzystaniem GIS). Forum „Inwestycje w Polsce Wschodniej” organizowane było przez Business Centre Club oraz Grono Targowe Kielce. Odbyło się pod patronatem m.in. Ministrów Gospodarki, Infrastruktury, Rozwoju Regionalnego, Marszałków i wojewodów województw Polski Wschodniej oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

812996895_forum2               925903578_forum1