baner-oferta
baner-oferta

Pozyskiwanie i konwersja danych przestrzennych

UdostępnijEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookPrint this page

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania danych przestrzennych (przez wektoryzację, geokodowanie, konwersję). Tworzone przez nas bazy danych są zgodne z polskimi i międzynarodowymi standardami. Cel pracy, zakres tematyczny lub format zapisu zależy tylko i wyłącznie od Państwa. Pozyskujemy dane przestrzenne zarówno poprzez wektoryzację i digitalizację materiałów analogowych (map papierowych, opisów lokalizacji, itp.) a także poprzez inwentaryzacje terenowe. Dane poddawane są kontroli topologicznej. Dane możemy dostarczyć w wybranym przez zamawiającego układzie współrzędnych oraz formacie GIS. Do najczęściej realizowanych przez nas prac w tym zakresie należą:

  • Przestrzenne rejestry decyzji i pozwoleń administracyjnych 
  • Dane tematyczne na podstawie dokumentacji tekstowej np. granic terenów chronionych w mieście
  • Zasięgi obwodów wyborczych i szkolnych na terenie miasta 
  • Punkty zainteresowania np. pomniki przyrody, urzędy, usługi
  • Użytkowanie terenu
  • Bazy danych na potrzeby opracowań planistycznych i środowiskowych np. opracowań ekofizjograficznych, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Konwersja CAD – GIS – CAD

Współpraca pomiędzy oprogramowaniem CAD i GIS jest coraz częściej niezbędna dla realizacji zadań projektowych. Wykonujemy konwersje danych CAD na dane GIS (i odwrotnie). W przypadku konwersji danych CAD do GIS dane wyjściowe posiadają odpowiednią strukturę warstw informacyjnych, posiadają odpowiednio wypełnione tabele atrybutów, a ich symbolizacja jest zbliżona do projektów CAD. Jeżeli jest to konieczne dane są osadzane w odpowiednim układzie współrzędnych. Dane są poddawane kontroli topologicznej i jeżeli to konieczne usuwane są błędy. Wynikiem konwersji GIS – CAD jest plik *.dwg / *.dgn o odpowiedniej strukturze warstw oraz symbolizacji.

Konwersja pomiędzy różnymi formatami GIS

Oferujemy wykonywanie konwersji pomiędzy wieloma formatami danych GIS (zarówno wektorowymi jak i rastrowymi). Dysponujemy dużymi możliwościami technicznymi w zakresie wymiany danych, co umożliwi pracę na nich w niemal dowolnym oprogramowaniu.