baner-oferta
baner-oferta

Zbiory danych przestrzennych i metadane INSPIRE dla dokumentów planistycznych

UdostępnijEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookPrint this page

Obowiązki wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta wynikające z ustawy o IIP

inspireUstawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 nakłada na burmistrza obowiązek utworzenia i udostępnienia metadanych oraz zbiorów danych przestrzennych dla dokumentów planistycznych (miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, miejscowych planów odbudowy).   

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym obowiązki te muszą zostać zrealizowane zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • 3 grudnia 2013 – opracowanie i udostępnienie metadanych dokumentów planistycznych
 • 30 grudnia 2015 – opracowanie zbiorów danych przestrzennych dla dokumentów planistycznych opracowanych po 7 czerwca 2010 roku (zgodnych ze specyfikacją danych dla tematu „zagospodarowanie przestrzenne” INSPIRE)
 • 30 grudnia 2020  – opracowanie zbiorów danych przestrzennych dla pozostałych dokumentów planistycznych (zgodnych ze specyfikacją danych dla tematu „zagospodarowanie przestrzenne” INSPIRE)

Zaufaj doświadczonym specjalistom

Firma 24GIS posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z informatyzacją dokumentów planistycznych. Specjaliści firmy 24GIS w 2013 roku brali udział w pracach „Zespołu do spraw tematu danych przestrzennych „zagospodarowanie przestrzenne” INSPIRE” powołanego przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w charakterze ekspertów zewnętrznych. Zespół firmy tworzą m.in. absolwenci gospodarki przestrzennej. Mamy świadomość, że dane planistyczne muszą cechować się wysoką jakością z uwagi na rolę jaką pełnią w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego. 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z informatyzacją dokumentów planistycznych na terenie całej Polski:

24GIS_MPZP_2015

 

Zakres usług

Firma 24GIS kompleksowo wspomaga gminy i miasta w realizacji ich obowiązków wynikających z ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej oraz dyrektywy INSPIRE (oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych m.in. rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) dotyczące zakresu interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych oraz D2.8.III.4 Data Specification on Land Use – Technical Guidelines). Zakres naszych usług:

mpzp

   1. Tworzenie i publikacja metadanych dokumentów planistycznych;
   2. Tworzenie zbiorów danych przestrzennych dokumentów planistycznych (digitalizacja, wektoryzacja, konwersja)
   3. Harmonizacja istniejących zbiorów danych przestrzennych dokumentów planistycznych do pełnej zgodności z wymaganiami INSPIRE
   4. Tworzenie, harmonizacja i publikacja zbiorów danych przestrzennych zgodnie z wymaganiami INSPIRE;
   5. Kontrola jakości pozyskiwanych przez jednostki samorządu terytorialnego danych przestrzennych dot. zagospodarowania przestrzennego oraz jako partner jakości lub nadzór inwestorski.
   6. Doradztwo w zakresie zastosowania darmowych dla gmin narzędzi publikowania metadanych oraz usług danych przestrzennych;
   7. Tworzenie studiów wykonalności na potrzeby pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację projektów związanych z wdrażaniem dyrektywy INSPIRE w temacie „zagospodarowanie przestrzenne”. Sprawdź ofertę firmy w zakresie konsultingu. 

Podstawowe pojęcia

Metadane infrastruktury informacji przestrzennej – o informacje, które opisują zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych i umożliwiają odnalezienie, inwentaryzację i używanie tych danych i usług; Metadane muszą być opracowane zgodnie z „Zasadami wdrażania dyrektywy INSPIRE w zakresie metadanych”.

Harmonizacja zbiorów danych przestrzennych – doprowadzenie zbiorów danych przestrzennych do takiej zgodności, która umożliwia łączenie tych danych w sposób spójny z innymi zharmonizowanymi danymi, korzystając z usług sieciowych oraz stosując wspólne specyfikacje produktów danych.

 Więcej o nowych przepisach

Zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na szkolenie: „Informatyzacja MPZP – realizacja wymagań prawnych i własnej polityki przestrzennej gminy

020_szary Dowiedz się więcej: 41 307 38 07

 

Wybrane referencje

„Opracowanie wykonane zostało w sposób profesjonalny przy zastosowaniu najnowszych dostępnych technik. Firma wykazała wysoką sprawność organizacyjną oraz dobre przygotowanie merytoryczne i technologiczne. Podkreślić należy twórcze zaangażowanie wykonawców oraz bardzo dobrą współpracę ze zleceniodawcą.”

Prezydent Miasta Kielce

„Firma wykonywała prace z zaangażowaniem, pracownicy chętnie udzielali wyjaśnień i dzielili się swoimi doświadczeniami co pozwoliło dostosować ostateczny produkt do indywidualnych oczekiwań zamawiającego. Na podstawie dotychczasowej współpracy możemy polecić firmą 24GIS s.c. jako profesjonalnego i rzetelnego wykonawcę.”

Burmistrz Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

„Opracowana baza danych pozwoliła znacznie usprawnić dostęp do planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. W trakcie realizacji projektu firma wykazała się bardzo dobrą znajomością uwarunkowań planowania przestrzennego na poziomie gminnym. Z pełnym przekonaniem udzielam firmie 24GIS rekomendacji.”

Wójt Gminy Klembów

Firma wykazała się profesjonalizmem, dużym doświadczeniem i wiedzą w zakresie tworzenia baz danych GIS MPZP oraz w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych przestrzennych. Na podstawie dotychczasowej współpracy udzielamy firmie 24GIS rekomendacji oraz polecamy firmę jako 24GIS jako rzetelnego i wiarygodnego wykonawcę.”

Kierownik projektu „Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez utworzenie elektronicznej platformy informacyjno-usługowej” w Urzędzie Miasta Mielec