baner-oferta
baner-oferta

Analizy przestrzenne

UdostępnijEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookPrint this page

Analizy przestrzenne mają na celu ujawnienie lub uzyskanie nowej informacji przestrzennej. Umożliwiają modelowanie złożonych zjawisk, relacji i procesów geograficznych, służąc ich monitorowaniu i prognozowaniu. Analizy przestrzenne ułatwiają podejmowanie decyzji dając informację o możliwych ich efektach. Dostarczają argumentów dla podejmowanych działań.

Zastosowanie analiz przestrzennych

Analizy przestrzenne usprawniają:

 • Proces podejmowania decyzji strategicznych w zarządzaniu gminą, miastem  i regionem
 • Wybór optymalnych miejsc pod inwestycje
 • Weryfikację i ocenę przydatności działek pod konkretne zamierzenie biznesowe
 • Proces sporządzania planów zagospodarowania i studiów uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Przygotowanie dokumentacji środowiskowych np. ocen oddziaływania na środowisko, kart informacyjnych przedsięwzięć

Oferujemy kompleksowe wykonywanie analiz przestrzennych jak również wsparcie technologiczne dla analiz. W ten sposób analitycy nie wykorzystujący do tej pory potencjału GIS mogą z niego korzystać. Wyniki analiz przestrzennych mogą zostać przedstawione zarówno w postaci map, zestawień statystycznych, raportów jak i wynikowych danych przestrzennych GIS.

analizy

Przykładowe  analizy przestrzenne, które wykonywaliśmy:

 • Analiza wyznaczania optymalnych lokalizacji elektrowni wiatrowych
 • Wyznaczanie optymalnych obszarów  pod energetykę słoneczną
 • Analiza warunków życia w mieście, a w ramach niej m.in.:
  • Analiza dostępności przystanków autobusowych dla mieszkańców miasta
  • Analiza gęstości zaludnienia
  • Analiza migracji ludności
  • Rozkład bezrobocia
  • Analiza dostępności usług medycznych
  • Analiza dostępności przedszkoli i żłobków dla dzieci w określonym wieku
 • Analiza wskaźników zagospodarowania terenu takich jak wskaźnik intensywności zabudowy, wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej
 • Analiza ekspozycji widokowej miasta
 • Analiza wpływu inwestycji na krajobraz
 • Analiza rozwoju przestrzennego miasta
 • Wyznaczanie terenów zabudowy, rozwoju zabudowy i niewskazanych do zabudowy

Zastosowania analiz przestrzennych są znacznie szersze niż zaprezentowane przykłady. Jeżeli uważasz, że aspekt przestrzenny może pomoc rozwiązać problem, którym się zajmujesz napisz do nas. Posiadamy dużą wiedzę o dostępnych (nieodpłatnie i odpłatnie) danych przestrzennych – nie zawsze chcąc wykonać analizę przestrzenną trzeba poświęcić czas i pieniądze na przygotowanie danych wejściowych.

W trakcie wykonywania analiz przestrzennych szczególną uwagę zwracamy na jakość danych wejściowych, co jest kluczowe z punktu widzenia jakości wyniku. Jest to niezwykle istotne ponieważ gdy dane wejściowe są jako siano to efektem analizy będzie sieczka.

Wybrane referencje

„Mimo złożoności zadania oraz konieczności uzupełnienia cyfrowych danych przestrzennych, wszystkie prace objęte umową wykonane zostały terminowo, profesjonalnie i zgodnie z umową. Z pełnym przekonaniem polecamy firmę 24GIS s.c. jako sprawdzonego partnera w zakresie sporządzania analiz przestrzennych”

Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi

„Usługa została wykonana profesjonalnie i z dużym zaangażowaniem. Firma  24GIS w pełni zrealizowała zakres umowy. Podkreślamy fachowość firmy i staranność wykonania. Z pełnym przekonaniem udzielamy firmie 24GIS s.c. rekomendacji polecającej”.

Prezydent Miasta Kielce

„Opracowanie zostało wykonane w sposób zgodny z umową, a sposób wykonania przedmiotu realizacji cechuje się wysokim poziomem merytorycznym. Tym samym potwierdzam, że opracowanie zostało wykonane z zachowaniem należytej staranności zawodowej, rzetelnie oraz terminowo”

Prezes Zarządu Instytutu Odnawialnych Źródeł Energii Sp. z o.o.

„Opracowanie zostało wykonane profesjonalnie z dużym zaangażowanie,. Zespół wykazał się dużą wiedzą merytoryczną oraz wysoką organizacją pracy. Z pełnym przekonaniem udzielam rekomendacji polecającej”

Wicedyrektor Instytutu Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

„W trakcie prac firma 24GIS wykazała się dużą wiedzą i doświadczeniem w stosowaniu GIS. Przedstawiciele 24GIS zaprezentowali wysoki poziom merytoryczny, a w trakcie prac nad projektem byli dyspozycyjni i otwarci na zmiany i modyfikacje wynikające z realizacji zamówienia i potrzeb zamawiającego. Prace zostały wykonane w ustalonym terminie, zgodnie z wymaganiami umowy
i z zachowaniem należytej staranności”

Prezes Zarządu Pracowni Urbanistycznej Sp z o.o.