baner-oferta
baner-oferta

Szkolenie – Informatyzacja MPZP

Cyfrowe plany zagospodarowania przestrzennego w mieście inteligentnym – ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej, zarządzanie miastem, potrzeby mieszkańców oraz e-usługi
UdostępnijEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookPrint this page

  Najbliższe szkolenia

Szkolenie otwarte – I kwartał 2018

Istnieje również możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego w Urzędzie. Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą prosimy o kontakt. 

 Cele szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z:

 • Aktualnymi wymaganiami prawnymi w zakresie informatyzacji miejscowym planów zagospodarowania przestrzennego wynikającymi m.in. z wdrażaniem ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz dyrektywy INSPIRE;
 • Organizacją wdrożenia ww. wymagań prawnych,
 • Dobrymi praktykami w zakresie technicznych aspektów informatyzacji istniejących MPZP
 • Wskazówkami w zakresie wymagań dotyczących pozyskiwania oraz kontroli nowych MPZP zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Wymaganiami w zakresie świadczenia e-usług związanych z danymi planistycznymi
 • Rolą danych planistycznych w zarządzaniu miastem inteligentnym

Uczestnicy_szkolen

W dotychczasowych edycjach szkoleń wzięli udział przedstawiciele m.in.:
Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Rozwoju w Warszawie – Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi – – Biuro Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim – Biura Rozwoju Gdańska – Urzędu Miasta Bełchatów – Urzędu Miasta Bielsko – Biała – Urzędu Miasta Bytów – Urzędu Miasta Chocianów – Urzędu Miasta Chorzów – Urzędu Miasta Ełk – Urzędu Miasta Gniew – Urzędu Miasta Gniezno – Gmina Miasta Gostynina – Urzędu Miasta Jastrzębie – Zdrój – Urzędu Miasta Legnica – Urzędu Miasta Olsztyn – Urzędu Miasta Polkowice – Urzędu Miasta Starogard Gdański – Urzędu Miasta Sztum – Urząd Miasta Skierniewice – Urząd Miasta Słupsk – Urzędu Miasta Tarnów – Urzędu Miasta Zawiercie – Urzędu Miasta Zabrze – Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

 Program szkolenia

 1. Cele informatyzacji MPZP:
  • Udostępnienie danych przestrzennych (zgodnie z ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz dyrektywą INSPIRE);
  • Wsparcie procedur administracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem procesu inwestycyjnego (składającego się z wielu zadań realizowanych przez urząd miasta)  np.: wydawanie wyrysu / wypisu z MPZP, wydawanie pozwolenia na budowę, wydawanie decyzji środowiskowych;
  • Udostępnianie informacji dla społeczeństwa;
 2. Uwarunkowania prawne informatyzacji MPZP – prawodawstwo unijne i polskie:
  • Wynikające z dyrektywy INSPIRE
  • Wynikające z przepisów wykonawczych do dyrektywy INSPIRE – rozporządzenia w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych oraz rozporządzenia w zakresie metadanych a także specyfikacji danych INSPIRE w temacie „Zagospodarowanie przestrzenne”
  • Wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • Wynikające z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej;
 3. Plany i zamierzenia:
  • Standaryzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – dotychczasowe prace Ministerstwa Infrastruktury i Budwnictwa
  • Miejsce planów zagospodarowania przestrzennego w projekcie  Kodeksu Urbanistyczno – Budowlanego
 4. Elementy informatyzacji MPZP:
  • Metadane geoinformacyjne
  • Zbiory danych przestrzennych
  • Usługi danych przestrzennych
 5. Jakość i wiarygodność danych planistycznych:
  • Dlaczego warto zwracać uwagę na jakość danych planistycznych? Rola danych planistycznych w administracji samorządowej;
  • Problemy z jakimi można się spotkać przy konwersji MPZP do formy cyfrowej (przykłady)
 6. Wytyczne do opracowywania danych planistycznych (w przypadku nowych MPZP oraz konwersji istniejących MPZP do formy cyfrowej) zapewniające:
  • Jakość danych planistycznych (reguły tworzenia i kontroli danych planistycznych)
  • Zgodność z ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej, dyrektywą INSPIRE i standardami technologicznymi
  • Efektywne zasilanie danych do bazy danych przestrzennych
 7. E- usługi publiczne oparte na danych planistycznych
  • Miejsce e-usług opartych na danych planistycznych w infrastrukturze informacyjnej miasta
  • Rodzaje e-usług opartych na danych planistycznych:
   • E-usługi umożliwiające załatwianie spraw urzędowych przez Internet
   • E-usługi w zakresie partycypacji społecznej (np. w zakresie konsultacji społecznych)
   • E-usługi umożliwiające dostęp do danych przestrzennych o mieście oraz e-usługi informacyjne (np. w zakresie udostępniania map interaktywnych oraz otwartych danych)

Prowadzący:

Szymon_Zdjecie copy

Szymon Ciupa – konsultant GIS z wieloletnim doświadczeniem; realizował projekty informatyzacji oraz harmonizacji danych planistycznych dla wielu jednostek samorządu terytorialnego (m.in. Kielce, Gliwice, Sosnowiec, Szczecin, Żywiec, Mielec, Konstancin-Jeziorna, Klembów); brał udział w pracach zespołu do spraw tematu danych przestrzennych „zagospodarowanie przestrzenne” INSPIRE Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w charakterze eksperta zewnętrznego; absolwent gospodarki przestrzennej. 

Profil LinkedIn

Współpraca:

 

Doświadczenie 24GIS w realizacji projektów związanych z informatyzacją MPZP: