baner-oferta
baner-oferta

ISO 37120:2014

Zrównoważony rozwój społeczny - Wskaźniki usług miejskich i jakości życia
UdostępnijEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookPrint this page

Inteligentne, zrównoważone, dostatnie i elastyczne miasto przyszłości może zostać zbudowane tylko przez realizację celów oraz przez podejmowanie decyzji – a wszystko to w oparciu o wiarygodne dane.

 

infografika_ISO

 

Opracowana przez World Council on City Data (WCCD) norma ISO 37120 „Sustainable development of communities indicators for city services and quality of life” – „Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia” definiuje kompleksowy zestaw wskaźników które mogą być wykorzystane przez miasta różnej wielkości do mierzenia i kontrolowania poziomu rozwoju pod kątem społecznym, gospodarczym oraz środowiskowym.

okladka_iso


Firma 24GIS posiada status WCCD Support Partner w zakresie wsparcia miast przy wdrażaniu normy ISO 37120

Norma ISO 37120:

 • definiuje kompleksowy zestaw wskaźników (wraz z metodykami),
 • wskaźniki mogą być wykorzystane przez miasta różnej wielkości do mierzenia i kontrolowania poziomu rozwoju pod kątem społecznym, gospodarczym oraz środowiskowym
 • umożliwia porównywanie się miast pomiędzy sobą

Norma ISO 37120 jest więc narzędziem służącym: 

 • ocenie miast i pomiarze postępu, podczas dążenia do osiągnięcia celu jakim jest poprawa jakości życia i zrównoważony rozwój miasta;
 • porównywaniu miast pomiędzy sobą (na poziomie krajowym i międzynarodowym) dzięki dostarczeniu zestandaryzowanego i jednolitego narzędzia;
 • określeniu najlepszych praktyk i wzajemnemu uczeniu się.

Wdrożenie normy ISO 3712:

 • Pozwala na efektywniejsze zarządzanie miastem oraz bardziej efektywne dostarczanie usług miejskich przez wspieranie bardziej świadomego podejmowania decyzji opartego na danych i zweryfikowanych informacjach
 • Zapewnia ramy dla zrównoważonego rozwoju miasta i planowania strategicznego
 • Umożliwia porównanie miasta z innymi na poziomie krajowym i międzynarodowym (benchmarking)
 • Umożliwia uczenie się miast poprzez porównywanie i wymianę najlepszych praktyk i rozwiązań
 • Pomaga we wzmacnianiu wiarygodności miasta w oczach instytucji finansowych oraz inwestorów
 • Wzmacnia markę miasta jako „Smart City” oraz rozpoznawalność na poziomie globalnym

 

wskazniki_ISO

 

ISO 37120 i analiza warunków życia w mieście

Na potrzeby bieżącego i jednocześnie świadomego zarządzania miastem nie wystarczy jednak korzystanie ze wskaźników na poziomie ogólnomiejskim. Miasto jest bardzo złożonym i wewnętrznie zróżnicowanym organizmem dlatego zarządzanie nim wymaga aktualnych danych i wskaźników odnoszących się do mniejszych obszarów miasta (działek, adresów, osiedli, dzielnic). W oparciu o wskaźniki ISO 37120 oraz inne dobre praktyki w zakresie monitorowania rozwoju miast oferujemy wykonanie analizy warunków życia w mieście.

Dzięki niej uzyskają kompleksową wiedzę nie tylko, w których konkretnie obszarach miasta występują określone zjawiska:

 • demograficzne np. gdzie mieszka najwięcej ludzi w podeszłym wieku? gdzie będzie brakowało miejsc w żłobkach?
 • gospodarcze np. gdzie jest największe bezrobocie? gdzie znajduje się najwięcej firm?
 • społeczne np. w których rejonach miast odsetek osób korzystających z pomocy społecznej jest największy? jaka jest dostępność komunikacyjna poszczególnych rejonów miasta?
 • środowiskowe np. którzy mieszkańcy mają niewystarczający dostęp do parków i terenów zieleni?
 • inwestycyjne np. gdzie wydawane są decyzje i pozwolenia? gdzie rozwija się zabudowa?

ale także będą mogli w dowolny analizować wskaźniki szukając zależności.  Taka analiza warunków życia staje się niezbędnym narzędziem w zarządzaniu strategicznym i powinna być stosowana w kreowaniu polityki przestrzennej, planowaniu rewitalizacji czy przy planowaniu przedsięwzięć strategicznych.

Oferta firmy 24GIS w zakresie wsparcia miast w procesie certyfikacji ISO 37120:

 

WSPARCIE

 

PODSTAWOWE

STANDARDOWE

ROZSZERZONE

Obsługa procesu certyfikacji ISO 37120

 tak  tak  tak

Zgromadzenie niezbędnych danych i wskaźników na potrzeby certyfikacji

 tak  tak  tak

Wypełnienie formularzy online w zakresie wskaźników na portalu WCCD

 tak  tak  tak

Prezentacja dla Prezydenta Miasta / Rady Miejskiej nt. uzyskania certyfikacji ISO 37120

 tak  tak  tak

Szkolenie dla pracowników Urzędu Miasta z zakresu normy ISO 37120

 nie  tak  tak

Opracowanie wybranych wskaźników dla jednostek wewnątrzmiejskich w formie map

 nie  nie  tak

Warsztaty z wykonywania analiz przestrzennych z wykorzystaniem oprogramowania GIS dla pracowników Urzędu Miasta

 nie  nie  nie