baner-oferta
baner-oferta

Koszty i warunki udziału

UdostępnijEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookPrint this page

Koszty i warunki udziału

Koszt udziału jednej osoby wynosi:

  • 550 zł + 23% VAT* – dla przedstawicieli administracji publicznej przy zgłoszeniach przesłanych na 7 dni przed szkoleniem (13.06.2017 ) oraz przy udziale w szkoleniu 2 osób z jednego urzędu miasta/gminy
  • 650 zł + 23% VAT* – dla przedstawicieli administracji publicznej przy zgłoszeniach przesłanych na 7 dni przed szkoleniem (13.06.2017 )
  • 800 zł + 23% VAT* – dla przedstawicieli administracji publicznej przy zgłoszeniach przesłanych po wskazanych wyżej terminach
  • 990 zł + 23% VAT – dla przedstawicieli biznesu i innych instytucji

*W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych koszt szkoleń zwolniony jest z podatku VAT.

Powyższy koszt obejmuje: udział, serwis kawowy, materiały konferencyjne w formie elektronicznej.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie formularza online lub przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (podpisany skan) na adres inspire@24gis.pl otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony 24GIS.

formularz Formularz online
pdf Pobierz formularz PDF

 

O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

Koszt udziału jest płatny na konto firmy 24GIS, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas szkolenia.  W przypadku przedstawicieli administracji publicznej dopuszcza się płatność po szkoleniu na podstawie faktury VAT.  Dane do płatności:

24GIS. Szymon Ciupa
Ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 129/15
25-432 Kielce
Konto bankowe: mBank 92 1140 2004 0000 3602 7637 8767

Rezygnacja z udziału w okresie krótszym niż 7 dni przed szkoleniem lub nieobecność na szkoleniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury 24GIS. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Firma 24GIS zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia na 5 dni przed planowanym dniem szkolenia. W odwołania szkolenia wpłacone opłaty zostaną bezzwłocznie zwrócone. Firma 24GIS zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzącego szkolenia z przyczyn niezależnych od firmy na osobę o tożsamych kompetencjach. Firma 24GIS zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji szkolenia w ramach tego samego miasta i porównywalnych warunków dostępowych (np. dzielnica miasta).